• caenes

GRAN PARTICIPACIÓ AL I TALLER INTERNACIONAL EN TAULINOPLASTIA (PECTUS UP) AMB LA COL·LABORACIÓ DE VENTURA MEDICAL TECHNOLOGIES

Una cinquantena de cirurgians experts en deformitats toràciques van participar en el I Workshop Internacional en Taulinoplastia celebrat a l’Hospital Parc Taulí i dirigit pel Dr. Bernardo Núñez, la Dra. Núria Brun i el Dr. Laureano Molins

A l’esdeveniment hi van assistir cirurgians de diversos hospitals de Catalunya, Madrid, Sant Sebastià, Mallorca, Saragossa… i també professionals internacionals que van viatjar des del Perú, Rússia, Regne Unit i el Marroc, entre d’altres participants.

Va ser una jornada molt participativa on va destacar l’interès per aquesta nova tècnica quirúrgica per al Pectus Excavatum entre els seus assistents. La configuració de la sessió en forma de taller formatiu va permetre presentar-hi les experiències i els coneixements del Dr. Bernardo Núñez i del Dr. Laureano Molins, va facilitar la visualització d’una cirurgia en 3D d’un pacient amb el feedback directe del cirurgià i, especialment, va permetre que aquest pogués compartir les seves impressions durant les demostracions amb el kit quirúrgic del Pectus Up.

Ha quedat manifest que el et d’intercanviar opinions amb cirurgians experts en el tractament quirúrgic del Pectus Excavatum pot permetre a la nostra companyia perfeccionar el producte, i fins i tot, contribuir a la millora del propi mètode quirúrgic.

Des de fa poc més d’un any, i després d’un llargo procés d’experimentació i desenvolupament a l’Hospital Parc Taulí, el Pectus Up s’està comercialitzant i estenent cap a d’altres parts d’Espanya i França, la qual cosa ens permet comptar amb un gran nombre de cirurgians que poden facilitar la formació a d’altres interessats a la Taulinoplastia i expandir-ne la pràctica a més ciutats i països.

L’objectiu de la companyia és el d’assolir el posicionament més alt de la nova tecnologia a nivell mundial i, per això, es requereix de les sinèrgies i col·laboracions de professionals, com els assistents al workshop, que aportin els seus coneixements a la introducció de la tècnica entre els pacients candidats a aquest tipus de tractament, i puguin oferir-los els beneficis d’aquest mètode extratoràcic, menys dolorós i de més fàcil recuperació. Tal i com va dir el Dr. Núñez a la seva presentació, aquesta tècnica presenta grans avantatges per al pacient i per als cirurgians, i també ajuda a reduir costos en els centres hospitalaris.