• caenes

Primera intervenció amb Pectus Up a les illes britàniques a un pacient de Pectus Excavatum

La professora Karen Redmond, acompanyada pel professor Manuel López Paredes, va intervenir un jove de 17 anys afectat de Pectus Excavatum, també denominat tòrax enfonsat o en embut, al Mater Misericordiae University Hospital de Dublin

A més dels professors Redmond i López, també hi va participar el Dr. Shyam Kolvekar. El Dr. Kolvekar és un dels cirurgians cardiotoràcics experts en el tractament de deformitats toràciques a Londres. Actualment exerceix al St Bartholomew’s Hospital, The Wellington Clinic, Harley Street Clinic, The London Clinic i The Private Clinic.

La professora Redmond és cirurgiana cardiotoràcica especialitzada en el tractament quirúrgic de pacients afectats de Pectus Excavatum, així com en procediments mínimament invasius, càncer de pulmó o cirurgia robòtica, entre d’altres afeccions complexes de les vies respiratòries.

Durant la seva formació, la Professora Redmond va rebre la Medalla d’Or en Cirurgia de l’University College Dublin, la Medalla de la Societat de Cirurgia Cardiotoràcica a Gran Bretanya i Irlanda, abans de completar la seva especialització en cirurgia cardiotoràcica i de trasplantement al l’hospital Toronto General i afiliats, a Canadà.

A més, ha estat consultora al Royal Brompton Harefield NHS Trust i a l’Imperial College de Londres, abans de tornar a Irlanda el 2011.

El fet que la professora Redmond hagi realitzat per primera vegada a Irlanda la tècnica del Pectus Up a un pacient afectat de Pectus Excavatum ajudarà a que els pacients irlandesos de més de 14 anys puguin ser tractats amb aquesta innovadora tècnica extratoràcica.

El professor Manuel López Paredes, actual cap de Cirurgia Pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i Secretari de el comitè executiu del Chest Wall International Group (CWIG), és un cirurgià expert en el tractament quirúrgic del Pectus Excavatum, i més concretament, amb el Pectus Up.

López també és un prestigiós i reconegut cirurgià en laparoscòpia urològica i tècniques quirúrgiques avançades mínimament invasives. A més, forma part del grup IPEG (International of Pediatric Endoscopic group), de l’ESPES (European Society of Pediatric Endoscopic Surgeon), del qual va ser membre fundador, i és docent a la facultat de Cirurgia Pediàtrica a l’IRCAD (Laparoscopic training center).

Gràcies al seu elevat nivell d’experiència amb el Pectus Up, el professor López és un cirurgià referent en aquesta innovadora tècnica mínimament invasiva, tant com a cirurgià especialitzat en el tractament quirúrgic del Pectus Excavatum com per la seva valuosa aportació en la formació d’altres professionals d’arreu del món.

El Pectus Up, desenvolupat per Ventura Medical Technologies, ha suposat una important innovació tecnològica en l’àmbit de la cirurgia de tòrax per al tractament del Pectus Excavatum, ja que es tracta d’un mètode extratoràcic que redueix considerablement la complexitat i els riscos de la intervenció , el temps de recuperació i la presència de dolor.

Amb la incorporació d’Irlanda a la realització del Pectus Up com a alternativa innovadora als tractaments tradicionals per al Pectus Excavatum, s’amplia el nombre de països europeus que utilitzen aquesta tècnica.

A Gran Bretanya, el Dr. Nagarajan Muthialu, cirurgià cardiotoràcic al Great Ormond Street Hospital de Londres, ja va participar en una cirurgia de Pectus Up a Barcelona anteriorment.