Archives

L’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) va acreditar el 2016 les tecnologies aplicades a la salut com a comunitat RIS3CAT.

Es van impulsar 13 comunitats RIS3CAT amb un pressupost total de 53 milions d’euros, unes ajudes gestionades per ACCIÓ, part de les quals provenen de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Totes mobilitzen una inversió en recerca i innovació superior als 140 milions d’euros. Una d’elles forma part de l’àmbit sectorial de les indústries de la salut i ciències de la vida.

Dins d’aquesta comunitat, es va seleccionar el projecte de recerca, desenvolupament i innovació Biòpsia 3D per tomosíntesi, on Baldomero Ventura participa conjuntament amb altres institucions, com IDNEO Technologies (FICOSA), l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), UDIAT Centre Diagnòstic – Fundació Parc Taulí Sabadell, i el Centre Nacional de Microelectrònica (CNM) – Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). L’objectiu del projecte era desenvolupar productes i tecnologies innovadores en el camp dels dispositius de biòpsia que milloressin la precisió de la diagnosi, alhora que permetessin optimitzar la planificació dels tractaments a seguir pel pacient, redundant en una major eficàcia i sostenibilitat dels recursos hospitalaris destinats a teràpies i en un major índex de recuperació post-tractament del pacient, per tant, en una millora de la qualitat de vida de la població en general.

El resultat ha estat l’obtenció d’un prototip d’instrumental científic d’interès per als membres de la comunitat i pels diferents agents del sector salut, que permet testejar i validar una nova tecnologia enfocada a millorar la resolució de la visió del personal sanitari en el diagnòstic de patologies de mama en posició de pron. El Prototip desenvolupat podrà esdevenir un medical device després de la seva fase d’industrialització i validació regulatòria. Addicionalment, futurs models de negoci podran implantar-se per a la seva explotació.

RIS3CAT és una estratègia de recerca i innovació impulsada per la Comissió Europea i aprovada pel Govern de Catalunya que identifica set àmbits sectorials líders en els quals Catalunya té un avantatge competitiu, com les indústries de la salut i les ciències de la vida. Es tracta d’una aposta per la R+D i la innovació per incentivar el creixement econòmic, generar nova activitat econòmica i nous llocs de treball. Les comunitats RIS3CAT són agrupacions d’empreses que impulsen plans d’actuació de R+D+I en els àmbits sectorials identificats.

Un projecte de R+D+i

Desenvolupar productes i tecnologies innovadores en el camp dels dispositius de biòpsia va ser l’objectiu del projecte Biòpsia 3D per tomosíntesi. Aquesta iniciativa vol aconseguir una planificació dels tractaments més òptima i un dels seus objectius ha estat arribar a un major índex de recuperació post-tractament del pacient.

Compartir