Arxius

El Pectus Excavatum és una de les patologies que també es veuen afectades per la pandèmia de COVID-19. A mesura que la situació torna gradualment a la normalitat, els cirurgians especialitzats en cirurgia toràcica restableixen la seva activitat quirúrgica programada.

Tot el sistema sanitari, públic i privat, s’ha bolcat a combatre els efectes causats per la SARS-COV2, indistintament de la seva especialitat mèdica o quirúrgica. Això ha contribuït a garantir que cap d’aquests pacients deixés de rebre les atencions que necessitava.

Un dels efectes d’aquesta pandèmia és que pacients amb patologies diferents de la COVID-19 han patit alteracions de la programació de les seves visites i altres serveis mèdics, entre ells, els afectats de Pectus Excavatum.

Les principals societats de cirurgians toràcics reconegudes a nivell mundial, com la Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica (SECT) i la Societat Europea de Cirurgians Toràcics (ESTS), debaten sobre com garantir l’activitat assistencial als pacients amb altres patologies diferents a les produïdes pel SARS-COV2.

El dia 12 d’abril, la ESTS va presentar els resultats d’una enquesta sobre la Cirurgia Toràcica en temps de l’COVID-19.

En aquesta enquesta, van participar-hi cirurgians toràcics de 34 països, incloent-hi Espanya. Entre les diferents preguntes que es varen realitzar, cal destacar-ne:

Com està afectant la pandèmia de COVID-19 en el funcionament  normal del seu hospital, i alhora, del seu departament?

El resultat va ser que un 20% / 24,5% dels cirurgians considerava l’afectació com a moderada (més cirurgies ajornades), un 53% / 47,5% com a considerable (només es realitzaven cirurgies mèdiques o oncològiques urgents, amb mínim personal i llits d’UCI disponibles) i un 15% / 8% com a extremada (gairebé tot l’hospital estava dedicat als pacients de COVID-19, tots els llits d’UCI ocupats per aquest tipus de pacients, i només es realitzaven cirurgies urgents).

D’altra banda, el dia 21 de maig, el Comitè Científic de la SECT va dur a terme un webinar on es va presentar el resultat d’un informe sobre la cirurgia programada durant la pandèmia de COVID-19: Cirurgia Toràcica en temps de pandèmia. Entre la seguretat i el risc.

Aquest webinar va ser organitzat per la SECT en col·laboració amb la Fundació SECT i Medtronic i, hi van participar el Dr. Néstor Martínez de l’Hospital Universitari de la Ribera i president de el Comitè Científic de la SECT, el Dr. Jose Ramon Jarabo de l’Hospital Clínic San Carlos i el Dr. Alberto Cabañero de l’Hospital Universitari Ramón i Cajal.

La principal premissa de l’informe és com el sistema sanitari quedava focalitzat en el tractament de les patologies derivades de la COVID-19, quedant en suspens l’activitat electiva no COVID-19 en moltes àrees, com en el cas de la cirurgia toràcica, que és una especialitat eminentment oncològica.

Un dels objectius de l’informe és oferir recomanacions sobre com minimitzar els riscos derivats de no poder donar l’atenció sanitària que necessiten els pacients amb patologia diferent de la produïda pel SARS-COV2, de com garantir l’activitat assistencial i la seguretat dels professionals, i els nous reptes en l’organització d’un servei de cirurgia toràcica.

Compartir