Casuística

ELS TAPS DE CERA REPRESENTEN UN PROBLEMA DE SALUT FREQÜENT, TOT SENT RESPONSABLES DE NOMBROSES CONSULTES MÈDIQUES I D’INFERMERIA

PROBLEMES OCASIONATS PELS TAPS DE CERA

  • Els taps de cera representen un problema de salut freqüent, tot sent responsables de nombroses consultes mèdiques i d’infermeria.
  • A Atenció Primària constitueixen un dels principals problemes de consulta òtics amb una prevalença del 2-6% segons la literatura consultada, i que pot arribar fins a un 10% en nens, 30% en discapacitats intel·lectuals i 65% en persones grans; d’aquí l’especial importància que adquireixen en l’Atenció domiciliària i l’Atenció Social Residencial.
  • A Catalunya, segons dades del Sistema d’Informació pel Desenvolupament de la Investigació a Atenció Primària (SIDIAP), en una mostra d’ 1.708.904 pacients, es va evidenciar una prevalença del 2.3% pel diagnòstic de TC.
  • Si extrapolem aquest resultat al total de la població catalana, podríem dir que aproximadament hi hauria 172.785 pacients de TC a Catalunya
  • Si es pren com a referència la població espanyola, podríem dir que hi hauria al voltant d’1.123.120 de pacients diagnosticats i, suposadament, tractats d’aquesta patologia a Espanya.
  • Tanmateix, no s’ha d’oblidar que aquestes xifres només parlen de pacients atesos a Atenció Primària, per la qual cosa hauríem de suposar que el nombre total d’extraccions de TC realitzades va ser encara mées elevat.
  • A altres països com el Regne Unit, 2,3 milions de pacients han tingut algun episodi algun cop, i es calcula que es practiquen quatre milions d’irrigacions terapèutiques anuals.
  • Als EUA, 12 milions de pacients visiten anualment el metge per eliminar el seu cerumen i s’arriben a practicar de l’ordre de vuit milions d’extraccions a l’any.
  • A més a més, hi ha una dada econòmica de l’any 2011, segons la qual es constata que els estatunidencs van gastar 63 milions de dòlars en productes de neteja de l’oïda (incloent-hi equips de rec per ús del mateix pacient a domicili).
Casuística Lantitaps
Pectus Up

PECTUS UP

El Pectus Excavatum es una deformidad congénita de la caja torácica que se caracteriza porque el tórax adopta una forma cóncava.

Desarrollo de productos

HYPOSFIX

Disponemos de la capacidad tecnológica para innovar y desarrollar nuevos dispositivos médicos en distintas especialidades.

Lantitaps

LANTITAPS

Hemos desarrollado un nuevo dispositivo que permite la extracción de los tapones de cerumen del canal auditivo.

ALGUNOS DE NUESTROS
COLABORADORES