• caenes

Casuística

  • Els taps de cera representen un problema de salut freqüent, tot sent responsables de nombroses consultes mèdiques i d’infermeria.
  • A Atenció Primària constitueixen un dels principals problemes de consulta òtics amb una prevalença del 2-6% segons la literatura consultada, i que pot arribar fins a un 10% en nens, 30% en discapacitats intel·lectuals i 65% en persones grans; d’aquí l’especial importància que adquireixen en l’Atenció domiciliària i l’Atenció Social Residencial.
  • A Catalunya, segons dades del Sistema d’Informació pel Desenvolupament de la Investigació a Atenció Primària (SIDIAP), en una mostra d’ 1.708.904 pacients, es va evidenciar una prevalença del 2.3% pel diagnòstic de TC.
  • Si extrapolem aquest resultat al total de la població catalana, podríem dir que aproximadament hi hauria 172.785 pacients de TC a Catalunya
  • Si es pren com a referència la població espanyola, podríem dir que hi hauria al voltant d’1.123.120 de pacients diagnosticats i, suposadament, tractats d’aquesta patologia a Espanya.
  • Tanmateix, no s’ha d’oblidar que aquestes xifres només parlen de pacients atesos a Atenció Primària, per la qual cosa hauríem de suposar que el nombre total d’extraccions de TC realitzades va ser encara mées elevat.
  • A altres països com el Regne Unit, 2,3 milions de pacients han tingut algun episodi algun cop, i es calcula que es practiquen quatre milions d’irrigacions terapèutiques anuals.
  • Als EUA, 12 milions de pacients visiten anualment el metge per eliminar el seu cerumen i s’arriben a practicar de l’ordre de vuit milions d’extraccions a l’any.
  • A més a més, hi ha una dada econòmica de l’any 2011, segons la qual es constata que els estatunidencs van gastar 63 milions de dòlars en productes de neteja de l’oïda (incloent-hi equips de rec per ús del mateix pacient a domicili).

 

Pectus Up

El Pectus Excavatum és: Una deformitat congènita de la caixa toràcica que es caracteritza perquè el tòrax agafa una form...+info

Desenvolupament de productes

La companyia disposa de la capacitat tecnològica per innovar i desenvolupar nous dispositius mèdics en diferents especialitats m...+info

Lantitaps

Ventura Medical Technologies ha desenvolupat un nou dispositiu que permet l'extracció dels taps de cerumen del canal auditiu de ...+info