• caenes

L’hospital Puerta de Hierro encapçala el nombre de casos de Pectus Excavatum tractats amb Pectus Up

El Dr Andrés Varela, cap de Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, ha intervingut a un total de 22 pacients afectats de Pectus Excavatum amb la tècnica de l’Pectus Up en aquest centre, els dos últims al juny d’aquest any.

En total ja són 27 els casos de Pectus Excavatum intervinguts a la Comunitat de Madrid. La resta de casos s’han realitzat a l’Hospital Quirónsalud Madrid de Pozuelo d’Alarcón, pels doctors Andrés Varela i Javier Moradiellos, tots dos responsables del Servei de Cirurgia Toràcica d’aquest hospital.

El Dr. Varela, además de ser el cirujano que más intervenciones ha practicado con esta técnica, ha colaborado en gran medida en la evolución del Pectus Up, que sigue en proceso de mejora continua para ofrecer el mejor tratamiento posible a pacientes afectados de Pectus Excavatum con distintos grados de complejidad y asimetría.

El Dr. Varela, a més de ser el cirurgià que més intervencions ha practicat amb aquesta tècnica, ha col·laborat en gran mesura en l’evolució de l’Pectus Up, que segueix en procés de millora contínua per oferir el millor tractament possible a pacients afectats de Pectus Excavatum amb diferents graus de complexitat i asimetria.

Amb el Dr. Varela s’han format en Pectus Up una vintena d’especialistes en cirurgia toràcica, fent-lo esdevenir així el cirurgià toràcic de referència a nivell internacional que ha capacitat a més professionals experts en deformitats toràciques, i concretament en el Pectus Excavatum.

El Pectus Up és un implant extratoràcic per a la correcció del Pectus Excavatum mitjançant un abordatge mínimament invasiu, la qual cosa redueix de forma considerable la complexitat i els riscos de la intervenció.

Desenvolupat per Ventura Medical Technologies, l’implant va ser ideat el 2012, originalment concebut per a nens i adolescents. Però des del disseny inicial, el dispositiu ha travessat diverses fases d’evolució, ampliant així el rang d’edat del target a pacients no pediàtrics.

Actualment, més pacients adults opten a ser intervinguts mitjançant aquesta nova tècnica, per oferir-los més possibilitats de correcció del seu Pectus Excavatum i amb més garanties de seguretat i qualitat de vida posterior a la intervenció.