Característiques de l’Hyposfix

FIXACIÓ PENIANA SEGURA, FÀCIL I CÒMODA PER AL PROFESSIONAL

FIXACIÓ SEGURA

És un sistema de fixació quirúrgica d’un sol ús que manté de forma autònoma la tensió i la rigidesa necessàries per facilitar la subjecció del penis durant la cirurgia de l’Hipospàdies. LA INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA HA DE SER REALITZADA ÚNICAMENT PER PROFESSIONALS SANITARIS ESPECIALITZATS EN UROLOGIA I CIRURGIA PEDIÀTRICA.

Permet ajustar en tot moment la tensió que es vol donar al penis, de manera fàcil i, en realitzar el suport del penis sobre el dispositiu, dóna la rigidesa necessària al camp quirúrgic, anul·lant la flacciditat de l’abdomen.

Amb aquest dispositiu es aconsegueix mantenir correctament recolzat i subjecte el penis durant les cirurgies de la uretra o de les restants estructures penianes:

  • Cirurgies de la uretra en la base de penis
  • Cirurgies de la uretra en la seva cara posterior
  • Fístules
  • Clampatge de la base del penis, per operar amb isquèmia de forma còmoda.

La intervenció quirúrgica ha de ser realitzada únicament per professionals sanitaris especialitzats en urologia i cirurgia pediàtrica en un quiròfan.

DISENY

Consta d’una placa de superfície llisa i dura, destinada a recolzar-se sobre la zona abdominal del pacient. Disposa d’una escotadura arquejada en un dels costats, que s’adapta al contorn de la base del penis evitant que aquest es llisqui.

En la zona oposada a l’escotadura, existeix una sèrie de forats per al pas dels fils que prèviament han de subjectar el gland del penis.

També consta de unes ranures transversals a la resta dels laterals de la placa per al pas de diferents fils de tracció d’altres estructures del camp quirúrgic.

MODE D’ÚS

Col·locar l’Hyposfix sobre la zona abdominal del pacient, amb l’escotadura en la direcció de la base del penis.
Recolzar el penis del pacient en la superfície del producte, per la zona de l’escotadura.
Immobilizar el penis en la posició desitjada, subjectant el gland del penis amb uns fils de sutura que es col·locaran en els forats de la zona oposada a l’escotadura i realitzar un nus per evitar desplaçaments. Veure fig. 1.
Introduir els fils de sutura també per les ranures existents en els laterals del dispositiu, per a la fixació d’altres estructures del camp quirúrgic, a conveniència del cirurgià.
Les ranures també es poden usar per al pas dels fils del gland, si el cirurgià els prefereix als forats.
Els fils de sutura es fixaran en la cara posterior de la placa.
La utilització de les ranures i forats es farà de la forma més convenient per al cirurgià, segons les diferents tasques correctives que es requereixin. Veure fig. 2.
La força de tracció podrà graduar-se simplement afluixant o tensant els fils, mentre que les ranures lineals permeten fixar fils de tracció d’altres parts del penis, com pot ser el prepuci, per a una millor exposició del camp quirúrgic.
Un cop finalitzades les tasques correctives, tallar o desfer els nusos i retirar l’Hyposfix.
Descartar el dispositiu en el contenidor pertinent una vegada conclòsos tots els treballs.

Pectus Up

PECTUS UP

El Pectus Excavatum es una deformidad congénita de la caja torácica que se caracteriza porque el tórax adopta una forma cóncava.

Desarrollo de productos

HYPOSFIX

Disponemos de la capacidad tecnológica para innovar y desarrollar nuevos dispositivos médicos en distintas especialidades.

Lantitaps

LANTITAPS

Hemos desarrollado un nuevo dispositivo que permite la extracción de los tapones de cerumen del canal auditivo.

ALGUNOS DE NUESTROS
COLABORADORES