• caenes

Instruccions d’ús

  • IMPORTANT! Col·locar sempre un recipient, recollidor d’aigua, a sota del canal auditiu per portar a terme la irrigació.
  • IMPORTANT! Un cop finalitzada la maniobra de retirada del tap de cerumen, s’ha de treure la part davantera per assecar el seu interior. En cas de realitzar la irrigació en diferents pacients en una mateixa jornada, es pot assecar al final d’aquesta.
  • ¡IMPORTANT! Serà necessaria, segurament, més d’una irrigació, però es recomana no irrigar més de 500ml per sessió.
  • IMPORTANT! En cas de trobar dificultats per l’eliminació completa del tap de cerumen després d’irrigar els 500 ml recomanats per sessió, s’aconsella la instal·lació de substàncies que estovin el cerumen al canal auditiu i repetir la irrigació un altre dia.
  • IMPORTANT! L’espècul utilitzat per la irrigació és intercanviable, d’un sol ús. Utilitzar-lo en més d’un pacient pot provocar riscos innecessaris.
  • IMPORTANT! No utilitzar el Lantitaps sense tots els seus components correctament col·locats per evitar fer malbé el mecanisme del dispositiu i possibles accidents pel seu ús inadequat.
  • IMPORTANT! La companyia no assumirà la garantia del producte si se’n fa un mal ús, com ara fer proves per un ús diferent de l’indicat, reutilitzar un mateix espècul amb diferents pacients o no seguir qualsevol dels procediments descrits al manual d’instruccions.
  • IMPORTANT! Quan un professional utilitzi el Lantitaps per primer cop o el dispositiu no s’utilitzi freqüentment, es recomana omplir el dipòsit amb aigua i buidar-lo un parell de vegades, fora de l’entorn del pacient, abans d’efectuar la irrigació a l’oïda.

ADVERTÈNCIES i PRECAUCIONS

 

Pectus Up

El Pectus Excavatum és: Una deformitat congènita de la caixa toràcica que es caracteritza perquè el tòrax agafa una form...+info

Desenvolupament de productes

La companyia disposa de la capacitat tecnològica per innovar i desenvolupar nous dispositius mèdics en diferents especialitats m...+info

Lantitaps

Ventura Medical Technologies ha desenvolupat un nou dispositiu que permet l'extracció dels taps de cerumen del canal auditiu de ...+info