Arxius

Després d’haver obtingut el Certificat CE, que acredita que el dispositiu mèdic desenvolupat compleix amb els mínims requisits legals i tècnics en matèria de seguretat dels Estats membres de la Unió Europea, la innovadora i pionera tècnica per al tractament del Pectus Excavatum continua aconseguint certificats de qualitat.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris que s’encarrega de concedir l’autorització de comercialització dels medicaments d’ús humà fabricats industrialment, i de la revisió i les adequacions als ja comercialitzats, ha certificat que el Pectus Up Surgery Kit és un producte sanitari de qualitat i que s’adequa perfectament a la normativa espanyola relativa als productes de salut.

Però l’espanyol no és l’únic estat europeu que acredita les prestacions del Pectus Up Surgery Kit. La Agence Nationale de Sécurité du Medicament et des Produits de Santé, a França, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, al Regne Unit, i la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, a Colòmbia, han obert les seves fronteres a un producte i una tècnica inexistents fins el moment i garants de menys dolor, absència de complicacions greus i una recuperació més ràpida.

Aquests organismes públics, la missió dels quals és avaluar els riscos sanitaris presentats pels medicaments i per tots els productes de salut destinats a la població del seu país, garanteixen amb la seva certificació la qualitat del Pectus Up Surgery Kit d’acord amb els estàndards en termes de qualitat, seguretat i eficàcia.

Cert. Nº 1787-MDD – BV MEDICAL TECHNOLOGIES, S.L

Compartir