• caenes

Garantia

Us donem les gràcies per confiar en el nostre producte.

Aquest dispositiu respon als controls de qualitat més exigents en la fabricació de tots els seus components.

La garantia té una validesa de 24 mesos des de la factura de compra i aquesta ha de ser presentada per poder tenir-hi dret. Durant aquest període, BV Medical Technologies es farà càrrec de la reparació i / o substitució de el dispositiu o d’aquells elements defectuosos, si són per causes comprovades de defecte de fabricació. Queden exclosos de la garantia els elements subjectes a desgast, així com les despeses de mà d’obra, transport i embalatge.

En cas que el dispositiu hagi estat reparat per personal no autoritzat o amb elements no homologats per la companyia, aquesta no assumirà la garantia del producte per les avaries o desperfectes ocasionats, així com tampoc si el dispositiu ha estat objecte de cops, o d’una utilització indeguda.

La companyia no assumirà la garantia del producte si se’n fa un mal ús, com ara proves per a un ús diferent a l’indicat, reutilitzar un mateix espècul amb diferents pacients o no seguir qualsevol dels procediments descrits en el manual d’instruccions.

La substitució o reparació de el dispositiu o d’algun dels seus elements no exten el període de validesa de la garantia.

Pectus Up

El Pectus Excavatum és: Una deformitat congènita de la caixa toràcica que es caracteritza perquè el tòrax agafa una form...+info

Desenvolupament de productes

La companyia disposa de la capacitat tecnològica per innovar i desenvolupar nous dispositius mèdics en diferents especialitats m...+info

Lantitaps

Ventura Medical Technologies ha desenvolupat un nou dispositiu que permet l'extracció dels taps de cerumen del canal auditiu de ...+info