• caenes

Indicacions i contraindicacions

Tractament realitzat per professionals sanitaris en els centres d’atenció primària, en centres sociosanitaris, en residències socials. També es podria realitzar per particulars prèviament instruïts en el mateix domicili del pacient.

També es podria realitzar per particulars prèviament instruïts en la tècnica.

Per practicar la maniobra de l’extracció, s’hauria de comprovar prèviament per un professional sanitari que el pacient no tingui cap de les següents contraindicacions:

  1. Pacients amb otitis mitjana i externa, fins a la seva resolució.
  2. Sospita de perforació timpànica.
  3. Història d’otitis mitjana crònica o supuracions.
  4. Cirurgia otològica prèvia, excepte estapedectomia .
  5. Lesions recents del timpà i canal auditiu extern.
  6. Història prèvia de complicacions amb els intents d’extracció.
  7. Existència de drenatges transtimpànics implantats en població infantil.
  8. Presència de cossos estranys.
  9. Tap epidèrmic.
  10. Contraindicació relativa: hauria d’evitar-se en diabètics i immunodeprimits pel risc més gran de complicacions infeccioses que poden presentar.

Pectus Up

El Pectus Excavatum és: Una deformitat congènita de la caixa toràcica que es caracteritza perquè el tòrax agafa una form...+info

Desenvolupament de productes

La companyia disposa de la capacitat tecnològica per innovar i desenvolupar nous dispositius mèdics en diferents especialitats m...+info

Lantitaps

Ventura Medical Technologies ha desenvolupat un nou dispositiu que permet l'extracció dels taps de cerumen del canal auditiu de ...+info