Indicacions i contraindicacions

Indicacions i contraindicacions

DISPOSITIU CLÍNIC CONCEBUT PER TRACTAR ELS TAPS DE CERA MITJANÇANT LA TÈCNICA D’IRRIGACIÓ

PER A PROFESSIONALS I PARTICULARS

Tractament realitzat per professionals sanitaris en els centres d’atenció primària, en centres sociosanitaris, en residències socials. També es podria realitzar per particulars prèviament instruïts en el mateix domicili del pacient.

També es podria realitzar per particulars prèviament instruïts en la tècnica.

Per practicar la maniobra de l’extracció, s’hauria de comprovar prèviament per un professional sanitari que el pacient no tingui cap de les següents contraindicacions:

  1. Pacients amb otitis mitjana i externa, fins a la seva resolució.
  2. Sospita de perforació timpànica.
  3. Història d’otitis mitjana crònica o supuracions.
  4. Cirurgia otològica prèvia, excepte estapedectomia .
  5. Lesions recents del timpà i canal auditiu extern.
  6. Història prèvia de complicacions amb els intents d’extracció.
  7. Existència de drenatges transtimpànics implantats en població infantil.
  8. Presència de cossos estranys.
  9. Tap epidèrmic.
  10. Contraindicació relativa: hauria d’evitar-se en diabètics i immunodeprimits pel risc més gran de complicacions infeccioses que poden presentar.
Indicacions i contraindicacions
Pectus Up

PECTUS UP

El Pectus Excavatum es una deformidad congénita de la caja torácica que se caracteriza porque el tórax adopta una forma cóncava.

Desarrollo de productos

HYPOSFIX

Disponemos de la capacidad tecnológica para innovar y desarrollar nuevos dispositivos médicos en distintas especialidades.

Lantitaps

LANTITAPS

Hemos desarrollado un nuevo dispositivo que permite la extracción de los tapones de cerumen del canal auditivo.

ALGUNOS DE NUESTROS
COLABORADORES