Pas a pas

LANTITAPS: EXTRACCIÓ DELS TAPS DE CERUMEN DE L’OÏDA DESPRÉS DE DIRIGIR UN FLUX D’AIGUA CONTRA LA PARET DEL CANAL AUDITIU

PROCEDIMENT D’ÚS

El Lantitaps produeix una irrigació del canal a una pressió constant, sense necessitat de ser regulada. Al deixar de prémer el gallet s’atura l’expulsió de l’aigua automàticament. El dispositiu no pot ser utilitzat per a un ús diferent de l’especificat expressament en aquest manual.

  • Figura 1. Per carregar el Lantitaps, la part frontal ha d’estar lliure, sense l’espècul intercanviable.
  • Figura 2. El braç que sosté el Lantitaps ha de mantenir-se estirat i orientat a un recipient d’aigua.
    Figura 3. Per carregar el Lantitaps, estrènyer el gallet fins al fons, amb els dits índex i mig d’una mà.
  • Figura 4. Estirar el carregador de la part posterior cap enrere amb l’altra mà, tot mantenint el filtre submergit.
  • Figura 5. Un cop el carregador ha arribat al final del seu recorregut, deixar anar el gallet. El Lantitaps estarà llest.
  • Figures 6 i 7. Per iniciar la irrigació, col·locar l’espècul intercanviable a la part anterior del Lantitaps.
  • Figures 8 i 9. Prémer el gallet fins el fons, i no deixar de fer-ho si no es vol interrompre la irrigació
  • Figura 10. Abans de cadascuna de les càrregues, s’ha de retirar l’espècul intercanviable de la part frontal del Lantitaps.
Lantitaps Pas a pas
Pectus Up

PECTUS UP

El Pectus Excavatum es una deformidad congénita de la caja torácica que se caracteriza porque el tórax adopta una forma cóncava.

Desarrollo de productos

HYPOSFIX

Disponemos de la capacidad tecnológica para innovar y desarrollar nuevos dispositivos médicos en distintas especialidades.

Lantitaps

LANTITAPS

Hemos desarrollado un nuevo dispositivo que permite la extracción de los tapones de cerumen del canal auditivo.

ALGUNOS DE NUESTROS
COLABORADORES