• caenes

Pas a pas

El Lantitaps produeix una irrigació del canal a una pressió constant, sense necessitat de ser regulada. Al deixar de prémer el gallet s’atura l’expulsió de l’aigua automàticament. El dispositiu no pot ser utilitzat per a un ús diferent de l’especificat expressament en aquest manual.

  • Figura 1. Per carregar el Lantitaps, la part frontal ha d’estar lliure, sense l’espècul intercanviable.
  • Figura 2. El braç que sosté el Lantitaps ha de mantenir-se estirat i orientat a un recipient d’aigua.
    Figura 3. Per carregar el Lantitaps, estrènyer el gallet fins al fons, amb els dits índex i mig d’una mà.
  • Figura 4. Estirar el carregador de la part posterior cap enrere amb l’altra mà, tot mantenint el filtre submergit.
  • Figura 5. Un cop el carregador ha arribat al final del seu recorregut, deixar anar el gallet. El Lantitaps estarà llest.
  • Figures 6 i 7. Per iniciar la irrigació, col·locar l’espècul intercanviable a la part anterior del Lantitaps.
  • Figures 8 i 9. Prémer el gallet fins el fons, i no deixar de fer-ho si no es vol interrompre la irrigació
  • Figura 10. Abans de cadascuna de les càrregues, s’ha de retirar l’espècul intercanviable de la part frontal del Lantitaps.

Pectus Up

El Pectus Excavatum és: Una deformitat congènita de la caixa toràcica que es caracteritza perquè el tòrax agafa una form...+info

Desenvolupament de productes

La companyia disposa de la capacitat tecnològica per innovar i desenvolupar nous dispositius mèdics en diferents especialitats m...+info

Lantitaps

Ventura Medical Technologies ha desenvolupat un nou dispositiu que permet l'extracció dels taps de cerumen del canal auditiu de ...+info