Arxius

VENTURA MEDICAL TECHNOLOGIES PARTICIPA EN UN PROJECTE COL·LABORATIU DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ EMMARCAT EN LA RIS3CAT

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) va acreditar el passat mes de juny les tecnologies aplicades a la salut com a Comunitat RIS3CAT. Dins d’aquesta comunitat, ACCIÓ ha seleccionat el projecte de recerca, desenvolupament i innovació BIòpsia 3D per tomosíntesi, en el què Ventura Medical Technologies (BVentura) hi participa conjuntament amb d’altres institucions, com IDNEO Technologies (FICOSA), l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), UDIAT Centre Diagnòstic – Fundació Parc Taulí Sabadell, i el Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) – Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La RIS3CAT és una estratègia de recerca i innovació impulsada per la Comissió Europea i aprovada pel Govern de Catalunya que identifica set àmbits sectorials líders en els què Catalunya hi té un avantatge competitiu, com les indústries de la salut i les ciències de la vida. Es tracta d’una aposta per la R+D i la innovació per a incentivar el creixement econòmic, generar nova activitat econòmica i nous llocs de treball. Les comunitats RIS3CAT són agrupacions d’empreses que impulsen plans d’actuació d’R+D i Innovació en els àmbits sectorials identificats.

Un projecte d’R+D+i

Desenvolupar productes i tecnologies innovadores en el camp dels dispositius de biòpsia és l’objectiu del projecte Biòpsia 3D per tomosíntesi. Aquesta iniciativa pretén aconseguir una planificació dels tractaments més òptima i aconseguir un major índex de recuperació post-tractament del pacient.

Ventura Medical Technologies (BVentura) participa en aquest projecte per tal d’obtenir un prototip d’instrumental científic que permeti testejar i validar una nova tecnologia que tingui un impacte directe en la sostenibilitat del sistema sanitari i pugui aplicar-se en altres sectors. Així mateix, la iniciativa treballa per disposar d’un software que pugui arribar a ser un servei hospitalari de tractament automatitzat d’imatges mèdiques.

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) va acreditar en el 2016 les tecnologies aplicada a la salut com una Comunitat RIS3CAT. Es van impulsar 13 comunitats RIS3CAT amb un pressupost total de 53 milions d’euros, uns ajuts gestionats per ACCIÓ i que part dels quals provenen de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Totes elles mobilitzen una inversió en recerca i innovació superior als 140 milions d’euros. Una d’elles forma part de l’àmbit sectorial de les indústries de la salut i ciències de la vida.

Compartir