Archivos

TECNOLOGIA MÈDICA CATALANA PER TRACTAR EL PECTUS EXCAVATUM
 • La nova tècnica quirúrgica molt poc invasiva per corregir el Pectus Excavatum utilitzant el sistema de Pectus Up Surgery Kit es denomina Taulinoplastia i té el seu origen a Catalunya.
 • S’estima que aquesta malformació toràcica es produeix aproximadament en 1 de cada 500 – 1.000 naixements.

El Pectus Excavatum és la deformitat congènita més freqüent de la cavitat toràcica, ja que representa gairebé el 95% dels casos. Es caracteritza per una depressió de l’estèrnum que dóna una aparença enfonsada al tòrax, també coneguda com a tòrax en embut. La malformació és diagnosticada en els nounats i es desenvolupa de forma progressiva durant la pubertat. S’estima que aquesta malformació toràcica es produeix en aproximadament 1 de cada 500 – 1.000 naixements i en general és més freqüent en el sexe masculí (proporció home:dona = 3:1).

La Taulinoplastia mitjançant el Pectus Up Surgery Kit

Fins fa pocs anys, els tractaments per guarir el Pectus Excavatum eren molt agressius per al pacient. L’any 2012 Ventura Medical Technologies, juntament amb la Corporació Sanitària Parc Taulí, va desenvolupar un nou mètode quirúrgic denominat Taulinoplastia, que ofereix una solució extratoràcica mínimament invasiva per a la correcció d’aquesta patologia. Ventura Medical Technologies va desenvolupar l’eina necessària per realitzar la Taulinoplastia: el Pectus Up Surgery Kit.
La Taulinoplastia suposa una important innovació tecnològica en el món de la cirurgia del tòrax pel tractament del Pectus Excavatum. És un mètode molt poc invasiu que redueix de forma considerable la complexitat i els riscos de la intervenció, fet que comporta menys temps de recuperació del pacient i uns resultats molt satisfactoris. Els pacients amb Pectus Excavatum que han estat tractats amb aquest nou mètode destaquen la poca presència de dolor i la ràpida incorporació a la vida quotidiana.

 

Beneficis de la Taulinoplastia mitjançant el Pectus Up Surgery Kit
Mínimament invasiu: Només es realitza una petita incisió per introduir la placa.
 • Procediment extratoràcic:S’implanta la placa en el teixit subcutani.
 • Pèrdua mínima de sang: Només realitza una única incisió i com és extratoràcica, el pacient no pateix pèrdua de sang com en altres procediments de cirurgia reconstructiva.
 • No hi ha risc de danyar òrgans intratoràcics: S’utilitza un mètode quirúrgic que no introdueix cap material en el tòrax, no existeix el risc de danyar òrgans vitals.
 • Poca duració de la intervenció quirúrgica: Perquè es redueix la complexitat de la intervenció quirúrgica.
 • Estada hospitalària breu: Com és una intervenció molt menys severa, el pacient roman pocs dies hospitalitzat.
 • Postoperatori en cures intermèdies: Perquè és un mètode molt poc invasiu i el pacient no requereix cures a la UCI.
 • Disminució dels problemes associats al Pectus Excavatum: Perquè evita les patologies que s’associen amb l’evolució de la deformitat.
 • Adaptació al creixement: Perquè no limita el creixement ossi de la caixa toràcica i permet un desenvolupament normal sense necessitat de modificar o retirar l’implant.

Casos a Espanya

 La Taulinoplastia ja s’ha instaurat a Espanya, on diversos cirurgians ja han començat a intervenir utilitzant el Pectus Up Surgery Kit després de rebre la formació pertinent.
Des del mes d’abril de 2016, moment en què s’inicia la comercialització, i els primers mesos del 2017, s’han intervingut xx casos de Pectus Excavatum a Catalunya mitjançant la tècnica de la Taulinoplastia. Barcelona, Valladolid i Madrid són les ciutats espanyoles on ja s’han intervingut pacients amb aquest nou mètode.
Les intervencions s’han dut a terme en els següents hospitals:
 • Hospital Parc Taulí de Sabadell
 • Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
 • Hospital universitari Sagrat Cor de Barcelona
 • Hospital universitari General de Catalunya
 • Centro medico Teknon
 • Clínica Diagonal de Barcelona
 • Hospital de Barcelona
 • Hospital Clínico de Valladolid
 • Fundación Universitaria Jiménez Díaz de Madrid
 • Hospital Rey Joan Carlos I de Móstoles
Internacionalització
 La Taulinoplastia comença a estar present a Europa. França és el primer país on es practica aquesta nova tècnica, i concretament en el hospital de Saint Etienne.
Es preveu que el Pectus Up pugui ser comercialitzat al Regne Unit, a itàlia i a Portugal durant aquest any 2017.
Al seu torn, la Taulinoplastia també s’establirà en un breu període de temps a Llatinoamèrica, concretament a Colòmbia, Mèxic i Costa Rica, on aquest producte ja es troba en la fase de registre.

Compartir