Instruccions d’us

ÉS IMPORTANT PARAR ATENCIÓ A LES SEGÜENTS ADVERTÈNCIES I PRECAUCIONS PER AL BON FUNCIONAMENT DEL DISPOSITIU

RECOMANACIONS

  • Col·locar sempre un recipient, recollidor d’aigua, a sota del canal auditiu per portar a terme la irrigació.
  • Un cop finalitzada la maniobra de retirada del tap de cerumen, s’ha de treure la part davantera per assecar el seu interior. En cas de realitzar la irrigació en diferents pacients en una mateixa jornada, es pot assecar al final d’aquesta.
  • Serà necessaria, segurament, més d’una irrigació, però es recomana no irrigar més de 500ml per sessió.
  • En cas de trobar dificultats per l’eliminació completa del tap de cerumen després d’irrigar els 500 ml recomanats per sessió, s’aconsella la instal·lació de substàncies que estovin el cerumen al canal auditiu i repetir la irrigació un altre dia.
  • L’espècul utilitzat per la irrigació és intercanviable, d’un sol ús. Utilitzar-lo en més d’un pacient pot provocar riscos innecessaris.
  • No utilitzar el Lantitaps sense tots els seus components correctament col·locats per evitar fer malbé el mecanisme del dispositiu i possibles accidents pel seu ús inadequat.
  • La companyia no assumirà la garantia del producte si se’n fa un mal ús, com ara fer proves per un ús diferent de l’indicat, reutilitzar un mateix espècul amb diferents pacients o no seguir qualsevol dels procediments descrits al manual d’instruccions.
  • Quan un professional utilitzi el Lantitaps per primer cop o el dispositiu no s’utilitzi freqüentment, es recomana omplir el dipòsit amb aigua i buidar-lo un parell de vegades, fora de l’entorn del pacient, abans d’efectuar la irrigació a l’oïda.

MANUAL D’INSTRUCCIONS

PECTUS UP

El Pectus Excavatum es una deformidad congénita de la caja torácica que se caracteriza porque el tórax adopta una forma cóncava.

Desarrollo de productos

HYPOSFIX

Disponemos de la capacidad tecnológica para innovar y desarrollar nuevos dispositivos médicos en distintas especialidades.

Lantitaps

LANTITAPS

Hemos desarrollado un nuevo dispositivo que permite la extracción de los tapones de cerumen del canal auditivo.

ALGUNOS DE NUESTROS
COLABORADORES