Preparació de Lantitaps per a la irrigació

Passos previs a la irrigació de l’oïda per a l’extracció de taps de cerumen

PREPARACIÓ

  1. Preparar una quantitat suficient d’aigua (mínim 500 ml) en un recipient per a carregar el Lantitaps.
  2. Comprovar que l’aigua és tèbia (37ºC aproximadament), per tal d’evitar l’aparició de vertigen en el pacient per l’estimulació del reflex calòric amb la irrigació.
  3. Retirar l’espècul intercanviable de la part davantera del Lantitaps (Figures 1 i 10).
  4. Submergir el broquet del Lantitaps a l’aigua prèviament preparada (Figura 2).
  5. Per carregar el Lantitaps, prémer el gallet i estirar el carregador de la part posterior cap enrere, mentre es manté el broquet submergit (Figures 3 i 4).  Subjectar el gallet per mantenir una pressió de càrrega constant.
  6. La millor posició per a carregar el Lantitaps es que el braç amb què se sosté el mànec es mantingui estirat, per tant, caldrà mantenir el recipient  en una posició més baixa  l’avantbraç (Figura 2).
  7. En notar que el tirador ha assolit la seva posició final, deixar de prémer el gallet i retirar el broquet de l’aigua. El Lantitaps està carregat (Figura 5).
  8. Posar de nou l’espècul intercanviable en la part frontal del Lantitaps (Figures 6 i 7).
  9. El Lantitaps està preparat per ser utilitzat (Figura 8).
Lantitaps Paso a paso

FUNCIONAMIENT

PECTUS UP

El Pectus Excavatum es una deformidad congénita de la caja torácica que se caracteriza porque el tórax adopta una forma cóncava.

Desarrollo de productos

HYPOSFIX

Disponemos de la capacidad tecnológica para innovar y desarrollar nuevos dispositivos médicos en distintas especialidades.

Lantitaps

LANTITAPS

Hemos desarrollado un nuevo dispositivo que permite la extracción de los tapones de cerumen del canal auditivo.

ALGUNOS DE NUESTROS
COLABORADORES