Realització de la irrigació de l’oïda

PROCEDIMENT D’IRRIGACIÓ DE L’OÏDA DE LANTITAPS: EXTRACCIÓ SEGURA DELS TAPS DE CERUMEN

EXECUCIÓ

a. Explicar el procediment de la irrigació a la persona a la qual es realitzarà la maniobra d’extracció i convidar-la a seure.

b. Col·locar un recipient a sota de l’oïda a tractar per recollir el sobrant de la irrigació, barreja de cerumen i aigua, i col·locar-li una tovallola o bata sobre l’espatlla per evitar que es taqui. Proporcionar-li també una tovallola petita, o paper absorbent, perquè es pugui assecar si ho necessita en qualsevol moment.

c. Visualitzar el canal auditiu de manera que pugui orientar el flux d’aigua correctament abans d’utilitzar el Lantitaps, encara que la visualització directa no és imprescindible per a una irrigació segura i efectiva.

d. Estirar amb delicadesa el pavelló auricular del pacient cap amunt i cap enrere en adults, o cap avall i cap enrere en nens, per alinear les curvatures de canal auditiu, fet que facilitarà l’entrada de l’aigua irrigada i la sortida del sobrant. Es recomana ajudar-se del primer i segon dits de la mà oposada a l’oïda a irrigar, és a dir, si cal irrigar l’oïda esquerra del pacient, utilitzar la mà dreta per estirar, i viceversa.

e. Agafar el Lantitaps amb l’altra mà i introduir-ne punta, l’espècul intercanviable, no més enllà de l’terç extern de canal auditiu (<8 mm generalment).

f. Es recomana descansar a la part davantera o tapa del Lantitaps sobre la punta el tercer dit de la mateixa mà que estira el pavelló perquè faci de topall, evitant així que el dispositiu s’introdueixi en excés al canal auditiu amb la maniobra d’irrigació.

g. Orientar l’espècul cap a la zona de contacte de la cera en el quadrant posterosuperior del canal auditiu, per assegurar que el flux d’aigua no impacti directament contra la membrana timpànica, minimitzant-ne així el risc de trencament.

h. Mantenir en posició fixa el Lantitaps i prémer el gallet per accionar la sortida d’aigua (Figura 7). El gallet es pot mantenir pressionat fins al complet buidatge del dipòsit del Lantitaps o interrompre’n la pressió per aturar la sortida d’l’aigua. Amb això, s’evitarà més flux a canal auditiu en cas que es consideri oportú, com ara per corregir la seva direcció, etc.

i. Davant de qualsevol molèstia que experimenti el pacient durant la irrigació, cal interrompre immediatament la maniobra.

j. Després de cada irrigació, visualitzar el canal auditiu per comprovar-ne l’estat i determinar si és necessària una nova irrigació amb el Lantitaps.

Realització de la irrigació de l’oïda

FUNCIONAMIENT

  • Vídeo pas a pas

PECTUS UP

El Pectus Excavatum es una deformidad congénita de la caja torácica que se caracteriza porque el tórax adopta una forma cóncava.

Desarrollo de productos

HYPOSFIX

Disponemos de la capacidad tecnológica para innovar y desarrollar nuevos dispositivos médicos en distintas especialidades.

Lantitaps

LANTITAPS

Hemos desarrollado un nuevo dispositivo que permite la extracción de los tapones de cerumen del canal auditivo.

ALGUNOS DE NUESTROS
COLABORADORES