Casuística

LA INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA HA DE SER REALITZADA ÚNICAMENT PER PROFESSIONALS SANITARIS ESPECIALITZATS EN UROLOGIA I CIRURGIA PEDIÀTRICA EN UN QUIRÒFAN

HIPOSPÀDIES

L’hipospàdies és un defecte de naixement (malaltia congènita) pel qual el penis no es desenvolupa de la forma habitual.

Hi ha diferents variants anatòmiques però la més habitual és que l’obertura de la uretra (orifici per on surt l’orina) no arriba a la punta del penis i es troba en la seva part inferior.

Succeeix per una anomalia en el desenvolupament del prepuci, gland, uretra i cara anterior del penis.

La seva identificació sol fer-se des del naixement però en alguns casos el defecte pot passar desapercebut i el diagnòstic endarrerir-se fins a l’edat a la qual habitualment es retrau el prepuci (4-6 anys).

El defecte no només afecta a l’estètica del penis sinó que comporta també alteracions en la funció com: dificultat per orinar «de peu», raig urinari fi o desviat i erecció corbada. Aquesta malformació pot també afectar el desenvolupament psicosexual del nen i adolescent. Requereix tractament quirúrgic.

Partes

INCIDÈNCIA

La incidència de l’Hipospàdies és variable en cada regió geogràfica. Afecta entre 2 i 8 de cada 1,000 nens acabats de néixer. S’ha reportat un augment en el diagnòstic d’hipospàdies passant de 20 per cada 10,000 nascuts en 1970 fins a 40 per cada 10,000 nascuts en 1993 als EUA.

Més de 6,000 nens neixen anualment amb hipospàdies als EU. A l’hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Espanya) es realitzen aproximadament unes 50-60 intervencions anuals per aquesta malformació.

La majoria dels hipospàdies es presenten com a anomalies aïllades de causa desconeguda. S’han descrit diferents causes d’aparició de la malformació:

  • Causa familiar: Entre el 5 i el 25 % dels hipospàdies tenen incidència familiar. Quan el primogènit té Hipospàdies, el risc d’un segon fill és del 10%, i si el pare també està afectat el risc augmenta fins al 25%. Això porta a pensar en diferents components genètics.
  • Causes hormonals: L’Hipospàdies s’ha relacionat amb la producció d’hormones fetales.
  • Causes ambientals i externes: (pesticides, presència d’hormones en els aliments, administració de progestàgens a la mare per facilitar l’embaràs, anticonceptius materns, medicaments per a la calvície paterna, etc).

INCIDENCIA

La incidencia del Hipospadies es variable en cada región geogràfica. Afecta entre 2 y 8 de cada 1,000 varones recién nacidos. Se ha reportado un aumento en el diagnóstico de hipospadias pasando de 20 por cada 10,000 nacidos en 1970 hasta 40 por cada 10,000 nacidos en 1993 en USA.

Más de 6,000 varones nacen anualmente con hipospadias en EU. En el hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (España) se realizan aproximadamente unas 50-60 intervencions anuales por esta malformación.

La mayoría de los hipospadias se presentan como anomalías aisladas de causa desconocida. Se han descrito diferentes causas de aparición de la malformación:

  • Causa familiar. Entre el 5 y el 25 % de los hipospadias tienen incidencia familiar. Cuando el primogénito tiene Hipospadias, el riesgo de un segundo hijo es del 10%, y si el padre también está afectado el riesgo aumenta hasta el 25%. Esto lleva a pensar en diferentes componentes genéticos.
  • Causas hormonales: El Hipospadias se ha relacionado con la producción de hormonas fetales.
  • Causas ambientales y externas: (pesticidas, presencia de hormones en los alimentos, administración de progestágenos a la madre para facilitar el embarazo, anticonceptivos maternos, medicamentos para alopecia paterna, etc).

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

La incidencia del Hipospadies es variable en cada región geogràfica. Afecta entre 2 y 8 de cada 1,000 varones recién nacidos. Se ha reportado un aumento en el diagnóstico de hipospadias pasando de 20 por cada 10,000 nacidos en 1970 hasta 40 por cada 10,000 nacidos en 1993 en USA.

Más de 6,000 varones nacen anualmente con hipospadias en EU. En el hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (España) se realizan aproximadamente unas 50-60 intervencions anuales por esta malformación.

La mayoría de los hipospadias se presentan como anomalías aisladas de causa desconocida. Se han descrito diferentes causas de aparición de la malformación:

  • Causa familiar. Entre el 5 y el 25 % de los hipospadias tienen incidencia familiar. Cuando el primogénito tiene Hipospadias, el riesgo de un segundo hijo es del 10%, y si el padre también está afectado el riesgo aumenta hasta el 25%. Esto lleva a pensar en diferentes componentes genéticos.
  • Causas hormonales: El Hipospadias se ha relacionado con la producción de hormonas fetales.
  • Causas ambientales y externas: (pesticidas, presencia de hormones en los alimentos, administración de progestágenos a la madre para facilitar el embarazo, anticonceptivos maternos, medicamentos para alopecia paterna, etc).
Pectus Up

PECTUS UP

El Pectus Excavatum es una deformidad congénita de la caja torácica que se caracteriza porque el tórax adopta una forma cóncava.

Desarrollo de productos

HYPOSFIX

Disponemos de la capacidad tecnológica para innovar y desarrollar nuevos dispositivos médicos en distintas especialidades.

Lantitaps

LANTITAPS

Hemos desarrollado un nuevo dispositivo que permite la extracción de los tapones de cerumen del canal auditivo.

ALGUNOS DE NUESTROS
COLABORADORES