Arxius

VENTURA MEDICAL TECHNOLOGIES PARTICIPA A LA HEALTHTECH UNCONFERENCE 2017
Ventura Medical Technologies, que forma part de la Junta directiva del Clúster de Tecnologies de la Salut, ha participat en una sessió activa de cocreació per a plantejar els reptes tecnològics en l’àmbit de la salut

El 23 de novembre de 2017, el Clúster de Tecnologies de la Salut (HT Clúster) va organitzar una jornada que va comptar amb més de 100 persones de l’ecosistema de salut de Catalunya,

L’HT Cluster és una iniciativa clúster impulsada per ACCIÓ, l’Agència per a la competitivitat de l’empresa, adscrita al departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que es va crear en el mes de juny de 2014, quan 17 membres fundadors van decidir d’emprendre aquest nou projecte per promoure la competitivitat del sector de les tecnologies de la salut a Catalunya. El Cluster aglutina representants de tota la cadena de valor, empreses de tecnologia mèdica i salut digital, hospitals i centres de coneixement, amb l’objectiu de millorar la salut, la qualitat de vida de les persones, la sostenibilitat del sistema sanitari, i també de promoure la competitivitat i les oportunitats de negoci entre els seus membres mitjançant el networking, la intel·ligència de mercat, les aliances internacionals, la innovació i l’atracció de talent.

Aquesta edició va estrenar un innovador format on tots els assistents van poder debatre de manera col·laborativa entre ells, creant connexions a través del networking d’alt nivell: la metodologia Unconference (sessions paral·leles sobre diferents temàtiques, introduïdes i moderades per experts, on tots els participants en co-creen els continguts).

Entre les conclusions de la jornada destaquen el canvi de paradigma a la salut amb l’empoderament del pacient, la prescripció de serveis pel model sanitari, les barreres legals en la recollida de dades que dificulta l’avançament del Big Data, la necessitat de potenciar el triangle de la innovació en salut (universitat-empresa-clínica) i de replantejar els models de compra de salut envers resultats, el foment de la prevenció de la salud o la sessió de dades per part del pacient a canvi de beneficis mèdics, entre d’altres. Per a més informació, visiteu  www.healthtechcluster.com

Compartir